Tôn sư trọng đạo

Tài nguyên dạy học

Thư viện ảnh

Hat_quoc_ca_3.jpg DSC_0123.jpg DSC_0110.jpg DSC_0126.jpg DSC_0124.jpg DSC_0121.jpg DSC_0120.jpg DSC_0109.jpg DSC_0108.jpg DSC_0468.jpg DSC_0484.jpg DSC_0418.jpg DSC_0417.jpg DSC_04481.jpg DSC_0450.jpg DSC_0430.jpg DSC_0429.jpg DSC_0419.jpg DSC_0431.jpg DSC_0432.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Bé Tư)

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  74718
  Họ và tên Nguyễn Văn Bé Tư
  Giới tính Nam
  Email thsongthuan@yahoo.com.vn
  Website http://thsongthuan.violet.vn/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 15696 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Đoan Trang
  Giới tính Nữ
  Email cattrang_le23@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/cattrang_le23/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 3633 (Xem chi tiết)

  149410
  Họ và tên Nguyễn Anh Dũng
  Giới tính Nam
  Email anhdung_chemistry@yahoo.com
  Website http://violet.vn/anhdung65/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 56959 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Văn Nhỏ
  Giới tính Nam
  Email ngoisaotinhyeu545@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 225 (Xem chi tiết)

  240777
  Họ và tên Phạm Văn Thạch
  Giới tính Nam
  Email vanthach545@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 185 (Xem chi tiết)

  451508
  Họ và tên Nguyễn Sơn Tùng
  Giới tính Nam
  Email gnutnos444@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 43 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Hoài Nam
  Giới tính Nam
  Email Huynh_Hoai_Nam@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 67 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Ngọc Hà Vy
  Giới tính Nữ
  Email vytranngocha@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  958695
  Họ và tên NGND. Trần Ngọc Thanh Thanh
  Giới tính Nữ
  Email DAILYTRUNGTUAN@GMAIL.COM
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phùng Thành Phát
  Giới tính Nam
  Email phungthanh_phat@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Trung Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bé
  Giới tính Nam
  Email c2longdinhChauthanh.Tiengiang@moet.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bé Tư
  Giới tính Nam
  Email longdinhtg@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 1563 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Minh Trí
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1022107
  Họ và tên Hà Thị Mỹ Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email hathimyngoc@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Mai Quốc Sang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1038324
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email tinhyeudieuki2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  1038416
  Họ và tên Βùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email tinhyeudieuky2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1039920
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email ngoisaotinhyeu2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 41 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Kim Chi
  Giới tính Nữ
  Email lanquynhkhanhchi@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)