Tôn sư trọng đạo

Tài nguyên dạy học

Thư viện ảnh

Hat_quoc_ca_3.jpg DSC_0123.jpg DSC_0110.jpg DSC_0126.jpg DSC_0124.jpg DSC_0121.jpg DSC_0120.jpg DSC_0109.jpg DSC_0108.jpg DSC_0468.jpg DSC_0484.jpg DSC_0418.jpg DSC_0417.jpg DSC_04481.jpg DSC_0450.jpg DSC_0430.jpg DSC_0429.jpg DSC_0419.jpg DSC_0431.jpg DSC_0432.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Bé Tư)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Email yenld94@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bé Tư
  Giới tính Nam
  Email dhlttoan09@gmail.com
  Website http://violet.vn/dhlttoan09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 729 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Quốc Qui
  Giới tính Nam
  Email luclamthaokhau_love_you@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Ngọc Yến Như
  Giới tính Nữ
  Email ngonhu1999@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Tài
  Giới tính Nam
  Email nguyenhuu.tai52@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Chí Khang
  Giới tính Nam
  Email changkhokk12@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Chí Khang
  Giới tính Nam
  Email chikhangld96@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Dung
  Giới tính Nữ
  Email nguyenledung79@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email tinhyeudieuki2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Oanh
  Giới tính Nữ
  Email duongoanhdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 85 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGND. Phan Thanh Hải
  Giới tính Nam
  Email haivan68@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1816 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Email thihuong59@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cao Đức Nhàn
  Giới tính Nam
  Email ducnhantd63@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Βùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email tinhyeudieuky2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Mai Quốc Sang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Kim Chi
  Giới tính Nữ
  Email lanquynhkhanhchi@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Hoàng Phúc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Sơn Tùng
  Giới tính Nam
  Email gnutnos444@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 53 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Email ngoisaotinhyeu2412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 43 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Ngọc Trâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)