Tôn sư trọng đạo

Tài nguyên dạy học

Thư viện ảnh

Hat_quoc_ca_3.jpg DSC_0123.jpg DSC_0110.jpg DSC_0126.jpg DSC_0124.jpg DSC_0121.jpg DSC_0120.jpg DSC_0109.jpg DSC_0108.jpg DSC_0468.jpg DSC_0484.jpg DSC_0418.jpg DSC_0417.jpg DSC_04481.jpg DSC_0450.jpg DSC_0430.jpg DSC_0429.jpg DSC_0419.jpg DSC_0431.jpg DSC_0432.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Bé Tư)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bé Tư
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dhlttoan09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 768 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Quốc Qui
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Ngọc Yến Như
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Tài
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Chí Khang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Chí Khang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 85 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGND. Phan Thanh Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1819 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cao Đức Nhàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Βùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Mai Quốc Sang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Kim Chi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Hoàng Phúc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Sơn Tùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 56 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Quốc £Ĩnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 43 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Ngọc Trâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Long Định
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành Tiền Giang
  Điểm số 89 (xem chi tiết)